“Door de uit verscheidene oorzaken ontstane verwardheid, en onwaardigheid in de hedendaagse kunst, is het werk dat u hier ziet, gegroeid uit een omgekeerde evolutie.

Het is meer dan ooit noodzaak en tijd om op eigen gezag een persoonlijke lijn te volgen en alzo een schakel te vormen in de keten van een teken- en schilderkunst gebaseerd op traditionele waarden van techniek, bezielend kunnen en authenticiteit.

DSCN2170 (2)

Ik heb besloten om mijn eigen werk een bijkomende dimensie van illusie mee te geven en het ‘Illusionair Realisme’ te noemen, d.w.z. een uit de verbeelding geschilderde werkelijkheid.

Ik dank allen die met belangstelling mijn werk volgen en hierover een oordeel uitspreken.”

Magda Francot

009